Chính sách và quy định chung

Lời đầu tiên xin cám ơn quý khách đã ghé thăm website và sử dụng các dịch vụ của Trung Tâm Tìm Kiếm Tài Liệu.

Trong quá trình giao dịch, Trung Tâm Tìm Kiếm Tài Liệu sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Dữ liệu được thu thập, xử lý và sử dụng phù hợp với các quy định của pháp luật. Chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ này.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bất kỳ ai ghé thăm trang web và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cũng như bảo mật thông tin khách hàng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý và bảo mật nhất, với mục đích duy nhất là phục vụ khách hàng được chu đáo hơn.

Bất kỳ sự thay đổi nào về “chính sách bảo mật” của chúng tôi sẽ được cập nhật lên trang này. Quy định này không áp dụng cho các trang web của đối tác thứ ba.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với thông tin khách hàng đã gửi lên hệ thống của chúng tôi.

1. Thu thập, sử dụng và xử lý các dữ liệu của khách hàng

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, một số dữ liệu sẽ tự động được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi cho các mục đích quản trị hệ thống hoặc cho mục đích thống kê hoặc sao lưu.

Bạn không cần phải tiết lộ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn để sử dụng trang web này. Tuy nhiên, nếu bạn cần sử dụng dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi các “dữ liệu cá nhân liên quan”, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và xử lý các dữ liệu cho mục đích hỗ trợ bạn.

Thông thường, những mục đích này bao gồm:

  • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi đến bạn;
  • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
  • Cung cấp cho bạn thông tin về những phát triển mới, các sự kiện sắp tới hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm;
  • Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội bộ của chúng tôi;
  • Thực hiện các yêu cầu pháp lý.

Các thông tin mà quý khách cần cung cấp cho chúng tôi như: họ tên, điện thoại liên lạc, email, địa chỉ, các yêu cầu dịch vụ và một số thông tin khác nếu cần. Việc này giúp chúng tôi xác nhận đơn hàng và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi sẽ thực hiện một số bước thiết thực để đảm bảo rằng “dữ liệu dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn là chính xác.

2. Bảo mật

Trung Tâm Tìm Kiếm Tài Liệu sẽ lưu trữ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn một cách an toàn, và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn khỏi sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép. Đối tác theo hợp đồng của Trung Tâm Tìm Kiếm Tài Liệu – người có quyền truy cập vào “dữ liệu cá nhân liên quan” để cung cấp các dịch vụ cho bạn trên danh nghĩa Trung Tâm Tìm Kiếm Tài Liệu theo hợp đồng cũng có nghĩa vụ giữ thông tin như vậy và không sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác.

3. Xóa dữ liệu

Dữ liệu được xóa tự động thường xuyên sau khi các vấn đề có liên quan kết thúc.

4. Quy định và hình thức thanh toán

Thông tin chi tiết về phương thức thanh toán được quy định trong trang: Phương thức thanh toán

5. Quy định khác

Các quy định về

6. Đơn vị chủ quản:

Trung tâm Học Liệu Và Tìm Kiếm Tài Liệu
Địa chỉ: 119/7 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 797 896
Email: trungtamtimkiemtailieu@gmail.com
Website: http://www.timkiemtailieu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/timkiemtailieu.vn